Přihláška na táborDítě

Objednavatel (rodič, zákonný zástupce)


Důležité informace:

Nezapomeňte dodat průkaz pojištěnce (stačí kopie).
Pojistěte si dítě případně úrazovou pojistkou, není součástí poukazu.

Souhlasy se zpracováním osobních údajů (DŮLEŽITÉ)

Prosím zaškrtněte souhlasy se zpracováním osobních údajů (ulehčíte tím nám i sobě administrativní práci). Souhlas můžete kdykoliv odvolat, bez jakýchkoliv omezení další spolupráce.

souhlasím s účastí dítěte na letním táboře BAFSE ve výše uvedeném termínu,
pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků,
souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § č.5 zákona č.101/2000 Sb. a jeho pozdějších novel o ochraně osobních údajů. Dále souhlasím s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace Letního dětského tábora BAFSE,
jsem se seznámil/a s Táborovým řádem a se Smluvními podmínkami, zveřejněných na www.bafse.cz,
všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a žádné důležité skutečnosti (zejména o zdravotním stavu dítěte).